Kayıtlar

Nisan, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türk’ün Türk’e pasaport kontrolü eziyeti

Kokpit'deki yeni yazım pek çoğumuzun ülkemize girerken ya da yurt dışına çıkarken yaşadığımız sıkıntıya değiniyor. Ayrıca Emirates ile yaptığım son iki uçuşa dair iki dikkat çeken noktayı da sizlerle paylaştım. Türk’ün Türk’e pasaport kontrolü eziyeti

Which airplane?

Resim
A comparison between Airbus and Boeing, the two biggest commercial airplane companies on the planet...

Dubai A380 Terminali

Resim
Resmi olarak Ocak 2013’de açılan bu yeni terminalin hikayesi Emirates’in dünyanın en büyük A380 filosuna sahip olması ile paralel. Tek çatı altında yönetilen Dubai Havalimanı ve Emirates, gerek A380 sipari ş leri ile büyüyen filoyu ve artan yolcu sayısını do ğ ru yönetmek gerekse A380’lerin fiziki farklılıklarına uygun bir terminalin yapımına yıllar önce karar vermi ş lerdi.  Nitekim bu stratejik karar, Emirates’in A380 filosunun 30’u a ş tı ğ ı ve 59’unun yolda oldu ğ u günlerde yeni terminalin de bu büyümeye paralel olarak devreye girmesini sa ğ ladı. Türkçe olarak “terminal” olarak adlandırdı ğ ımız bu binayı aslında Emirates’in kullanımına tahsis edilmi ş olan Terminal 3’ün bir uzantısı, yani İ ngilizce tabiri ile “Concourse” olarak tanımlamak daha do ğ ru olur. Zira Dubai Havalimanı idaresi de binayı “Concourse A” olarak isimlendirmi ş durumda. TEKNİK AÇIDAN BAKARSAK Mevcut modern havalimanları gidi ş ve geli ş katlarının ayrı oldu ğ u binalardan olu ş makta ve yolcuların uça