Kayıtlar

Şubat, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Share a Smile by Emirates

Resim
Emirates airline is putting a smile on your face with its latest campaign...literally. Titled ‘Share a Smile’, it has created 29 videos in 14 languages of its cabin crew expressing quirky and unusual expressions and greetings from around the world. Emirates’ crew explain the meaning behind popular local phrases like ‘Don’t make an elephant out of a fly’ (Russian), ‘You’re so pretty it made a bang’ (Cantonese), and ‘You’re the cat’s whiskers’ (English). There is also a compilation behind the scenes out-takes video showing the fun the crew had making the films. This is the latest step in Emirates’ global brand campaign Hello Tomorrow... Click here to view all videos... Here is the Turkish one; You're a genie -  Cin gibisin

Körfez havayollarının Hindistan çıkartması

Resim
Körfez bölgesinde Abu Dhabi merkezli Etihad ve Doha merkezli Qatar Airways, gözünü Hindistan pazarına dikti. Hangi Arap  ş irketi hangi Hintli havayoluna ortak olacak? Havayolu ittifaklarına oldukça mesafeli duran ve tarihinde ilk ve tek ortak uçu ş  anla ş masını yakın zamanda Avustralyalı Qantas ile imzalayan Emirates ’i stratejisi gere ğ i bir tarafa bırakırsak, Etihad ve Qatar Airways ’in  ş u günlerde finansal sıkıntılar ya ş ayan Hintli havayollarına ilgi göstermesi çok da  şaşırılacak  bir durum de ğ il. Bunun birden fazla sebebi var; Hindistan, havacılıkta “etnik trafik’ olarak tanımlanan, kendi ülkeleri dı ş ında ya ş ayan ve çalı ş an ki ş iler ile onların yakınları tarafından yapılan seyahatler açısından, Körfez havayollarının çok önem verdi ğ i bir pazar. Zira gerek Birle ş ik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gerekse Katar’ın nüfuslarının yüzde 50’den fazlası Hintli. Hint yarımadası olarak bakarsanız –ki bu co ğ rafi tanım Hindistan, Pakistan, Banglade ş , Nepal, Bhutan ve Sri L